Úvod | Specializace | Výživné

Vymáhání výživného

Dlouhodobě se zabývám vymáháním výživného pro nezletilé děti a úpravou styku s nimi, stejně tak jako výživným nebo zrušením vyživovací povinnosti k již zletilým dětem.