Úvod | Specializace | Sepisy smluv

Sepisy smluv včetně advokátních úschov

Nabízím v krátké době za přijatelnou cenu sepis kupních, darovacích smluv včetně návrhu na vklad do katastru nemovitostí. Sepisuji také smlouvy směnné, zástavní smlouvy, smlouvy o zápůjčce, smlouvy o vypořádání podílového spoluvlastnictví. Veškeré potřebné doklady zajistím.

U kupní smlouvy nabízím i advokátní úschovu, a to na speciálním, k tomu zřízeném bankovním účtu odděleně od ostatních peněžních prostředků. Nakládání s penězi z advokátní úschovy provádím dle zvláštní smlouvy o advokátní úschově.