Úvod | Specializace | Rozvod

Rozvod

Pokud je Vaše manželství pouze formální a rozvod je podle Vás jedinou možností, pomohu Vám s řešením všech právních problémů.

V případě nesporného rozvodu nabízím své služby společně oběma manželům – sepíšu potřebné listiny včetně dohody o úpravě majetkových poměrů po rozvodu manželství tak, aby rozvod byl rychlý a jeho následky pro všechny zúčastněné osoby byly minimální.

Pokud je zřejmé, že dohoda nebude možná, jsem připravena převzít Vaše právní zastoupení ve věci úpravy práv k nezletilým dětem, zastoupit Vás u rozvodového řízení a následně pomoci s vypořádáním společného jmění manželů.