Úvod | Specializace | Náhrada škody

Řízení o náhradě škody

Došlo k dopravní nehodě, na základě které Vám někdo způsobil zranění? Zastoupím Vás při vymáhání náhrady škody – bolestné, ztížené společenského uplatnění a vymáhání nemajetkové újmy dle nového občanského zákoníku.

V případě smrtelné dopravní nehody, při které zemřel někdo z Vašich blízkých, převezmu Vaše právní zastoupení a uplatním veškerá Vaše práva včetně nároku na náhradu nemajetkové újmy.

Samozřejmě Vám poradím také při  vymáhání škody v ostatních případech – zastupování poškozeného v trestním řízení, škody vzniklé v pracovně-právním vztahu.