Úvod | Specializace | Dědictví

Dědické řízení

Mohu Vás zastupovat v dědickém řízení a chránit tak Vaše oprávněné nároky z dědictví vyplývající. V případě sporu převezmu Vaše právní zastoupení o určení dědice, neplatnost závěti, neplatnost vydědění.