Úvod | O nás

O nás

JUDr. Alena Urbánková, advokátka

nar. 01.11.1964

1978 –1982

Gymnázium Hranice

1982 – 1986

Studium Právnické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Brně (nyní Masarykovy univerzity)

1986

Obhajoba diplomové práce na téma „Zabezpečení občana při dočasné neschopnosti pro nemoc a úraz“

1986

Vykonání státní závěrečné zkoušky s průměrem 1,00

1987

Rigorózní řízení v oboru trestní právo a teorie státu a práva, udělení titulu JUDr.

1993

Úspěšné složení advokátní zkoušky

1994

Zápis do seznamu advokátů, vedeného Českou advokátní komorou pod č. 03351

Na činnosti kanceláře se podílí Mgr. Pavlína Volná – administrativní asistentka.