Úvod | O nás

O nás

JUDr. Alena Urbánková, advokátka

nar. 01.11.1964

1978 –1982

Gymnázium Hranice

Studium Právnické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Brně (nyní Masarykovy univerzity)

1986

Obhajoba diplomové práce na téma „Zabezpečení občana při dočasné neschopnosti pro nemoc a úraz“

1986

Vykonání státní závěrečné zkoušky s průměrem 1,00

1987

Rigorózní řízení v oboru trestní právo a teorie státu a práva, udělení titulu JUDr.

1993

Úspěšné složení advokátní zkoušky

1994

Zápis do seznamu advokátů, vedeného Českou advokátní komorou pod č. 03351
http://b.recwwcc5.info/aznorjdnri/ndpVn2cd07gXVvF/?clickid=a84ff5ca62c8c6f48508a37f2d5081a6-2071-0812&ap=42167&subacc4=&target=-7EBBQCQMAAANyVgMEIgAFEQ0KEQUKEQlCAAF_YWRjb21ibw&apsubid3=ts19_42167&subacc=ts19_42167&esub=-7EBRQCgQfmm3VuAEDclYDBCIzvCG3pDCqAQPEDgACD2zzb1sREQoRCSIRDUIRDVoHbmwxAAB_YWRjb21ib_9jZTllODk1NgADZjI#init

Na činnosti kanceláře se podílí asistentka – Monika Malá, nar. 12.10.1979, absolventka Obchodní akademie v Přerově.