Úvod | O nás

O nás

JUDr. Alena Urbánková, advokátka

nar. 01.11.1964

1978 –1982

Gymnázium Hranice

1982 – 1986

Studium Právnické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Brně (nyní Masarykovy univerzity)

1986

Obhajoba diplomové práce na téma „Zabezpečení občana při dočasné neschopnosti pro nemoc a úraz“

1986

Vykonání státní závěrečné zkoušky s průměrem 1,00

1987

Rigorózní řízení v oboru trestní právo a teorie státu a práva, udělení titulu JUDr.

1993

Úspěšné složení advokátní zkoušky

1994

Zápis do seznamu advokátů, vedeného Českou advokátní komorou pod č. 03351

Na činnosti kanceláře se podílí Lucie Kuchrýková, nar. 27.11.1986, absolventka Střední odborné školy živnostenské Přerov, s.r.o.