JUDr. Alena Urbánková

Advokátní kancelář v Lipníku nad Bečvou

Advokátní kancelář v Lipníku nad Bečvou jsem založila v lednu 1994, u České advokátní komory v Praze jsem zapsaná v seznamu advokátů pod č. 03351 a od té doby poskytuji nepřetržitě právní služby ve všech právních oblastech.

Odbornou radou jsem Vám k dispozici při řešení Vašich životních situací, kdy vhodně zvoleným postupem je možné často soudnímu sporu předejít.

Díky své dlouholeté, rozsáhlé právní praxi dokážu přesně vystihnout podstatu problému a najít odpovídající řešení. Při poskytování právních služeb s Vámi vždy jednám osobně a kladu důraz na respektování Vašich individuálních potřeb, kvalitu odvedené práce, spolehlivost a absolutní diskrétnost.

Sídlo kanceláře se nachází v centru, s velmi dobrou dopravní dostupností a možností bezplatného parkování.

Budu ráda, když své zkušenosti uplatním i ve Vašem případě.